УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА

 

www. uvb.org.rs
E-mail: uvbeograda@gmail.com

Тел/Фаx: 011 26 600 60

Адреса: Љутице Богдана 46, Београд, Србија

ПочетнаИстраж. даниДани васпитачаСтручно усаврш.АктуелноЛинкови


 

О нама

Удружење васпитача Београда је стручно удружење васпитача предшколских установа Београда.

Основни циљ УВБ-а

Основни циљ Удружења васпитача Београда јесте да подстиче и координира активности васпитача Београда на:

 • унапређивању васпитно образовне праксе
 • развоју предшколске науке и
 • заштити професионалних интереса и статуса својих чланова.

Задаци УВБ-а

 • да доприноси стучном усавршавању својих чланова
 • да развија професионализам својих чланова и популарише предшколско васпитање и образовање
 • да помаже развој предшколског васпитања и образовања, већи обухват деце и утиче на побољшавање услова за њихов живот и развој
 • да је отворено за промене и да омогућава свом чланству додир са новим образовним технологијама
 • да омогућава и подстиче конструктивну педагошку и друштвену критику у јавности
 • да подстиче издавачку делатност
 • да доприности подизању стручног подмлатка васпитача и да врши популаризацију тог позива
 • да подстиче акциона истраживања у области праксе предшколског васпитања и образовања
 • да доприноси решавању статусних питања својих чланова
 • да развија сарадњу са вишим школама за васпитаче, факултетима, институцијма, сродним научним и стручним установама и организацијама у земљи и свету.

Сазнајте више

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуелности и календар активности


Почетна
Документа УВБ-а
Организација
Истраживачки дани
Дани васпитача
Стручно усавршавање
Линкови


Преко 50% свих способности за учење развија се до четврте године живота. Најбоље време за развој способности учења је раздобље пре полска у школу.

КУЋА СЕ ГРАДИ ОД ТЕМЕЉА.


 


Документа за преузимање:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Опште основе припремног предшколског програма

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника

Увођење у посао и лиценца

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља...

Приручник за примену посебног протокола

Стандарди услова за остваривање посебних програма...

Превенција насиља - подсетник

Оквирни акциони план за превенцију насиља...

Закон о удружењима

Анализа утицаја увођења ППП

Стручни скуп ''Васпитачи-васпитачима'' 2008. Зборник радова

 

 

 

Аутори сајта: Тим Удружења васпитача Београда и васпитач Наташа Анђелковић