УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА

 

www. uvb.org.rs
E-mail: uvbeograda@gmail.com

Тел/Фаx: 011 26 600 60

Адреса: Љутице Богдана 46, Београд, Србија

ПочетнаИстраж. даниДани васпитачаСтручно усаврш.АктуелноЛинкови


 

Линкови

Документа за преузимање:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Опште основе припремног предшколског програма

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника

Увођење у посао и лиценца

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља...

Приручник за примену посебног протокола

Превенција насиља - подсетник

Оквирни акциони план за превенцију насиља...

Закон о удружењима

Анализа утицаја увођења ППП

Стручни скуп ''Васпитачи-васпитачима'' 2008. Зборник радова

Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Актуелности и календар активности


Почетна
Документа УВБ-а
Организација
Истраживачки дани
Дани васпитача
Стручно усавршавање
Линкови


Преко 50% свих способности за учење развија се до четврте године живота. Најбоље време за развој способности учења је раздобље пре полска у школу.

КУЋА СЕ ГРАДИ ОД ТЕМЕЉА.


 


Документа за преузимање:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Опште основе припремног предшколског програма

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника

Увођење у посао и лиценца

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља...

Приручник за примену посебног протокола

Превенција насиља - подсетник

Оквирни акциони план за превенцију насиља...

Закон о удружењима

Анализа утицаја увођења ППП

Стручни скуп ''Васпитачи-васпитачима'' 2008. Зборник радова

 

 

 

Аутори сајта:Тим Удружења васпитача Београда и васпитач Наташа Анђелковић